Over ons

WELKOM OP DE WEBSITE VAN RONDE TAFEL 85 AARSCHOT


Sedert de oertijd hebben mannen de behoefte en het plezier ervaren om samen te komen om gemeenschappelijke belangen te behartigen.

De Ronde Tafel van België werd gesticht in 1948 met zijne koninklijke hoogheid Albert II als erevoorzitter. Ronde Tafel 85 uit Aarschot werd gesticht op 17 juni 1978 en is de 85ste Belgische Tafel. Zij verenigt op dit moment 20 jonge mannen tussen de 25 en de 40 jaar.

Ronde Tafel 85 is een vereniging die de vriendschap stimuleert en haar leden aanspoort hun kennis, ervaring en mening op gebied van professionele of sociale activiteiten met anderen uit te wisselen.

De leden van RT85 vergaderen elke eerste en derde donderdag van de maand in Gasthof Ter Venne, maar nemen eveneens deel aan regionale, nationale of internationale vergaderingen of activiteiten. De gemeenschappelijk band tussen alle tafelaars is het plezier om andere jonge mannen uit de verschillende uithoeken van België en andere landen of culturen te ontmoeten.


Doel van de Tafel


De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen.
Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als beroepsgebied.
Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.
De uitstraling de Associatie doorheen de wereld begunstigen.
De associatie verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties; debatten en alle soortgelijk activiteiten, waarbij elke politiek-, confessioneel-, taalkundig- en rasproselytisme verboden is. 


Werking


Vergaderingen


Tweemaal per maand, nl. de eerste en derde donderdag van de maand, vergaderen de leden in hun clublokaal. Tijdens deze statutaire vergaderingen gebruiken zij samen een maaltijd, luisteren naar een voordracht en/of wisselen van ideeën. Nieuwe voorstellen kunnen worden gedaan en/of comitées kunnen de voortgang van sociale en andere activiteiten toelichten. De vergaderingen starten omstreeks 20u30 en eindigen ten laatste om 23u30. Deze gelegenheid is ook een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen.
 
Wanneer er 5 donderdagen in een maand zijn wordt er een Ladies Night georganiseerd. De activiteit van die avond wordt dan samen met de partner bijgewoond. Zo zijn we in het verleden gaan bowlen, naar het volkstheater "de Poesjenellen" geweest, het Jenevermuseum bezocht, naar het Fondue Huisje gaan eten etc. Telkens trachten we de avond af te sluiten met een verrassend culinair festijn. 
Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er voor de Tafel de vakantieperiode. Buiten de vakantievergadering zijn er dan geen samenkomsten. Die zomerse dag is een traditionele familiehappening die we steeds trachten op één of andere manier buiten door te brengen.
 
Jaarlijks wordt er een EC-weekend georganiseerd. Tijdens het eerste weekend van juli komen alle Europese Tafels met dezelfde stamnummer samen. D.w.z. alle clubs met een nummer 85 komen gedurende 4 dagen samen, telkens te gast bij leden van die welbepaalde club. In 2014 fungeerde Ronde Tafel Aarschot als gastheer voor een meer dan geslaagd, zon overgoten weekend, vol ambiance en vriendschap. In 2018 gaan we naar Köping in Zweden voor de 50ste verjaardag van het EC. De andere zusterclubs zijn Banchory in Schotland, Eindhoven(NL), Douai (FR) Ortenau (D), Mön (DK) en Vaasa (Finland).
Inkomsten: De club haalt zijn opbrengsten uit : Lidgelden RT85 - de maaltijden - de shop - giften en sponsoring - activiteiten.


Voorbeelden activiteiten

 • Aarschot Bruist!
 • Aarschot Bakt
 • Braderie Aarschot
 • Koninklijk ballet van Vlaanderen 
 • Kaas en Wijn Markt Aarschot 
 • Kerstmarkt Aarschot 
 • kevermeeting Aarschot 
 • Balloon Happening


Voorbeelden Community Service

 • Sandwichproject : National Burn Camp (NBC) 
 • NBC Manpower 
 • Kindertehuis De Schommel te Averbode 
 • Make a Wish - Foundation 
 • School voor kinderen met dyslexie 
 • Speelplein Bekaf 
 • De Schommel Averbode - manpower 
 • Sandwich project "ElsSmiley"


Wij hopen dat dit u een beter zicht geeft op de werking van onze club.